HOME
OVER STREAM
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
ORGANISATIE ONTWIKKELING
CONTACT
LINKS
Werkwijze STREAM

Ieder ontwikkelingstraject, zowel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling als organisatie ontwikkeling, kunnen wij specifiek op uw situatie en behoefte afstemmen. Onze vorm van integraal coachen en trainen is concreet, snel en komt tot de kern van de vraagstelling (vaak de onbewuste vraag achter de vraag). Om uw uitgangssituatie zo snel en volledig mogelijk in beeld te krijgen, beginnen we met een orienterend gesprek, dat we kunnen aanvullen met een analyserende scan a.d.h.v. een uitgebreide vragenlijst. Op deze manier creeren we een kaart die op verrassend heldere wijze laat zien waar de aandachtsgebieden voor ontwikkeling (voor u, uw team of organisatie) liggen, welke gebieden meer en welke minder ontwikkeld zijn, waar blinde vlekken en onderliggende patronen zitten.

Vervolgens kijken we, in dialoog, hoe dit beeld zich verhoudt tot de vragen, wensen en plannen die u op dat moment heeft.  Waar wilt u aan werken en wat heeft u daarvoor nodig, waar ligt uw kracht en wat kunt u beter aan anderen overlaten, komen uw vragen en plannen overeen met dat wat u, misschien geheel onbewust, daadwerkelijk wilt?

Symptomen als lage energie/ effectiviteit/ produktiviteit, (dreigende) burnout, slechte (werk)relaties, conflicten e.d. worden aan de hand van het beeld dat ontstaat vaak ineens heel verklaarbaar. De onderliggende patronen, oorzaken en blokkades worden meer zichtbaar en kunnen aangepakt worden.

Wij bieden trajecten voor

- Persoonlijke Ontwikkeling

- Organisatie Ontwikkeling

STREAMcoaching   
Laan van Niftarlake 23   
3612 BL Tienhoven   
06 300 42 793   
Stuur een e-mail