HOME
OVER STREAM
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
ORGANISATIE ONTWIKKELING
CONTACT
LINKS
Visie en missie STREAM

In deze tijd is het beroep op de veerkracht van mensen en organisaties groter dan ooit. Het leven is complex en onvoorspelbaar en dankzij alle technische ontwikkelingen komt alles met steeds grotere snelheid op ons af. Willen we, temidden van deze turbulentie, krachtig en gezond blijven functioneren, dan zullen we ons op alle mogelijke gebieden moeten blijven ontwikkelen en tevens deze gebieden met elkaar in balans moeten brengen.

In principe is het een evolutionair proces. Wanneer we, vaak door omstandigheden gedwongen, onze grenzen verleggen, blijken we vaak over veel meer mogelijkheden te beschikken dan we ooit hadden gedacht. Onze kijk op de wereld en het leven verandert, we bezien alles vanuit een nieuw perspectief, een nieuw paradigma, en ontwikkelen een nieuwe manier van handelen.

STREAM wil dit potentieel vrijmaken in mensen en organisaties. Dit doen we door een bewustwordingsproces op gang te brengen dat onwillekeurig zal leiden tot 'verandering van binnenuit', ofwel transformatie. Wie deze weg van ervaren en leren ingaat, zal ontdekken dat er op elk denkbaar resultaatgebied oneindig veel te winnen valt. Meer balans, meer inzicht, meer creativiteit, meer (zelf)vertrouwen, meer passie, meer denken vanuit mogelijkheden, meer commitment, meer effectiviteit, kortom meer (persoonlijk) leiderschap.

STREAM verzorgt coaching en training op gebied van
- Persoonlijke Ontwikkeling
- Organisatie Ontwikkeling

STREAMcoaching   
Laan van Niftarlake 23   
3612 BL Tienhoven   
06 300 42 793   
Stuur een e-mail