HOME
OVER STREAM
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
ORGANISATIE ONTWIKKELING
CONTACT
LINKS
STREAM coaching

Mens- en Organisatie Ontwikkeling

STREAM staat voor stroom: beweging, rivier, flow.

We ervaren die stroom als continue verandering, zowel in de wereld waarin we leven als in onszelf. STREAM nodigt mensen en organisaties uit om een bewustwordingsproces op gang te brengen, waardoor zij, met meer inzicht en plezier, wensen en doelen kunnen realiseren.

STREAM biedt trajecten voor:


STREAMcoaching   
Laan van Niftarlake 23   
3612 BL Tienhoven   
06 300 42 793   
Stuur een e-mail